Nieuws

AEF adviseert over samenwerking in het toezicht op de kinderopvang


Er zijn veel partijen betrokken bij toezicht en handhaving op de kinderopvang. De belangrijkste organisaties op landelijk niveau zijn het ministerie van SZW, de Inspectie van het Onderwijs, de VNG, GGD GHOR Nederland en DUO. Zij werken intensief samen om toezicht en handhaving op de kinderopvang succesvol vorm te geven.  
 
AEF is gevraagd om de samenwerking in het toezicht op de kinderopvang tegen het licht te houden, en de knelpunten die zich daarin voordoen. AEF heeft zijn analyse gericht op de vormgeving van het stelsel en de werking ervan in de praktijk. In zijn eindrapport doet AEF aanbevelingen voor ontwikkelstappen langs twee lijnen: enerzijds verbeterstappen binnen het huidige stelsel, die zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking, en anderzijds denkrichtingen om de complexiteit van het stelsel te verminderen. 
 
Het AEF-rapport is in november 2019 door de staatssecretaris van Sociale Zaken openbaar gemaakt.